Kibernetinis saugumas

Nustatant įmonėje informacijos saugumo sistemos spragas bei rizikas informacijos konfidencialumui, pasiekiamumui ir vientisumui, užtikrinama sėkminga įmonės veikla. Įmonės veiklai persikeliant į skaitmeninę erdvę, kibernetinis saugumas dažnai tampa vienas iš pagrindinių įmonės saugumo užtikrinimo prioritetų. Kitos saugios įmonės veiklos užtikrinimo sritys dažnai  užmirštamos, todėl pavyzdžiui fizinės saugos spragos ar personalo neinformuotumas apie taikomas saugos priemones sumažina taikomų kibernetinio saugumo priemonių efektyvumą. Administracijai vertinant investuojamų išteklių ekonominį efektą dažnai belieka stebėtis, kodėl skiriamos lėšos  kibernetinio saugumo užtikrinimui neduoda tinkamų rezultatų.

Kryptingas, individualizuotas konkrečiai įmonei bei pastovus tarptautinių saugumo valdymo standartų, pavyzdžiui ISO 27032, NIST ir pan. diegimas,  administracijos supratingumas suteikia daugiau šansų apsisaugoti nuo vidinių ir išorinių saugumo grėsmių įmonės veiklai.

Kvalifikuoto informacijos ar kibernetinio saugumo specialisto samdymas atsiperka iš esmės sumažindamas nepatenkintų darbuotojų ar hakerių neteisėtų veiksmų, techninių incidentų kilimo riziką, neatitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.