• Asmens duomenų apsauga

    Skaityti plačiau
  • Duomenų apsaugos kompetencijos

    Skaityti plačiau

Reglamentas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679

Naujienos

Iš mūsų tinklaraščio

Norvegijos vartotojų teisių gynimo tarnybos atlikto tyrimo ataskaitoje “Pritaikytoji apgaudinėjimui” išsamiai atskleidžiami interneto didžiųjų įmonių “Facebook” ir “Google” manipuliavimo vartotojų pasitikėjimu būdai. Ataskaitos pavadinimas – ironiška nuoroda į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 25 straipsnį, kuriame duomenų valdytojai ar tvarkytojai įpareigojami užtikrinti “Pritaikytąją duomenų apsaugą” . Ataskaitoje galime pastebėti kaip šios didelės interneto bendrovės, kurių nemažą …

Prisimenant plačiai nuskambėjusį Cambridge Analytica skandalą, dėl kurio Facebook įkūrėjas turėjo aiškintis Amerikos ir Europos atsakingoms institucijoms, pranešama apie trečiųjų šalių atstovų galimą prieigą prie “Google” kompanijos teikiamos Gmail elektroninio pašto tarnybos tvarkomų vartotojų asmens duomenų. Pasak dienraščio “The wall street journal” ir kitų interneto šaltinių šimtai trečiųjų šalių programuotojų turėjo prieigos galimybę prie Gmail …

Privatumo (asmens duomenų apsaugos) aktyvistas austras Max Schrems kreipėsi į kelias Europos Sąjungos narių valstybių duomenų apsaugos priežiūros institucijas su prašymu apginti vartotojų privatumą, kurį pažeidžia tokie interneto gigantai kaip Google, Facebook, Instagram ir WhatsApp. Žmogaus teisių aktyvistas vadovaudamasis  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis pateikti Skundą priežiūros institucijoms, atkreipė visuomenės dėmesį į didžiųjų Interneto kompanijų …

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 12 dalyje apibrėžtas asmens duomenų saugumo pažeidimas: „ – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga“. BDAR nustatyta Duomenų valdytojų ir tvarkytojų atsakomybė dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo. …

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 32 straipsnyje duomenų valdytojus ir tvarkytojus įpareigoja, kad tvarkant asmens duomenis būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, įskaitant: “reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą.” Reguliariai nevykdant įrodymais pagrįsto  įrangos pažeidžiamumo tvarkymo ir dėl to įvykus duomenų saugumo pažeidimui duomenų valdytojui bus …

Susisiekite

su duomenų apsaugos pareigūnu
[contact-form-7 id="61"]

Privatumo pranešimas

apie mūsų taikomą privatumo politiką

Privatumo politika atnaujinta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar BDAR) nuostatomis  [paskutinė atnaujinimo data 2018-08-09].

Mes, VšĮ Informacijos saugumo centras, įm. kodas 304443252, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, interneto svetainė https://infosec.mobi, (toliau – mes), atsakome už tinkamą Jūsų pateiktų asmens duomenų (toliau  – duomenų) tvarkymą bei tinkamų organizacinių bei techninių saugumo priemonių naudojimą. Privatumo politikoje>> mes detaliai aprašome kodėl ir kaip mes renkame, saugome ir perduodame (t.y. tvarkome) Jūsų duomenis, su kuo dalinamės Jūsų duomenimis, kokios Jūsų teisės, kaip Jums valdyti savo duomenis ir kaip mes apsaugome Jūsų duomenis.
Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija pavyzdžiui yra klaidinga, nebaigta ar netinkama ir Jūs pageidaujate, kad  mes ištaisytume ar sunaikintume Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytume tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), visada kreipkitės kontaktuose nurodytu būdu tiesiogiai į mūsų įmonę ar į mus atstovaujantį Duomenų apsaugos pareigūną>> užpildydami kontaktų formą.