Apie Centro Kompetencijas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 37 straipsnis: “Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas remiantis profesinėmis savybėmis, visų pirma duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinėmis žiniomis, taip pat gebėjimu atlikti 39 straipsnyje nurodytas užduotis“.

VšĮ Informacijos Saugumo Centro specialistų kompetencija pagrįsta asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų žiniomis, informacijos apsaugos valdymo sistemų diegimo, asmens duomenų techninių bei organizacinių saugumo priemonių vertinimo bei kibernetinio saugumo spragų tikrinimo patirtimi.  Centro specialistai sėkmingai atlieka informacijos apsaugos ir asmens duomenų tvarkymo kontrolės darbus sveikatos priežiūros, elektroninės komercijos bei finansinių paslaugų sektorių įmonėse. Asmens duomenų tvarkymo veikloje Centro specialistai praktiškai taiko teisės aktus bei standartus reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, informacijos saugumo valdymą ir kibernetinį saugumą. Centro specialistai nuolat atnaujina teisines ir technines žinias seminaruose, konferencijose, sekdami naujausius asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, dirbdami elektroninių ryšių tinklų ir informacijos sistemų saugumo užtikrinimo, incidentų valdymo ir įmonių veiklos tęstinumo organizavimo srityse.

Bendradarbiaudami su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Informacinių Sistemų Audito ir Valdymo asociacijos (ISACA), Kompiuterių technologijų pramonės asociacijos (CompTIA), Europos sąjungos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA), SANS instituto, elektroninės komercijos konsultantų tarybos (EC-Council), Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (NIST) specialistais, Centro darbuotojai reguliariai atnaujina duomenų apsaugos žinias, dalyvauja informacijos saugumo praktiniuose užsiėmimuose, pvz., sertifikuoti informacijos valdymo vadovai (CISM), CompTIA saugumo analitikai profesionalai (CSAP), informacijos saugumo sistemų pažeidžiamumų testuotojai (CEH), Microsoft sertifikuoti profesionalai (MCP), įgydami tarptautinius sertifikuotus kvalifikacinius pažymėjimus.

ISACA cism sertifikacija