Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

VŠĮ Informacijos Saugumo Centro teikiamų paslaugų kaina – 30 Eur už konsultacijos valandą.
Duomenų apsaugos pareigūnas įvertina esamą padėtį ir rekomenduoja priemones, kurias vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, Duomenų valdytojas ar tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų subjektui naudotis savo teisėmis.

Įdiegus rekomenduojamas priemones duomenų valdytojas sudaro duomenų subjektui palankesnes sąlygas naudotis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15–22 straipsniuose nustatytomis duomenų subjekto teisėmis.

Duomenų subjektams teikiame sertifikuoto duomenų apsaugos pareigūno konsultacijas dėl naudojimosi savo teisėmis nemokamai.