Atsakomybės apribojimas

Atsakomybės ribojimas VšĮ Informacijos saugumo centro interneto svetainėse:
VšĮ Informacijos saugumo centras (įm. kodas 304443252), registruotas valstybinės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registre, atsako už teisėtą Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą bei tinkamų organizacinių bei techninių saugumo priemonių naudojimą.
ISC interneto svetainės, kuriose pateikiami tinklaraščio straipsniai, moksliniai straipsniai, publikuojamos naujienos  informacijos apsaugos, asmens duomenų tvarkymo ir kibernetinio saugumo temomis. Tačiau už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą ar turinį yra atsakingas pats paslaugos vartotojas ar asmuo, publikavęs tinklaraštyje straipsnį. ISC interneto svetainėse publikuojamoje informacijoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. ISC gali atlikti pakeitimus ar pataisas interneto svetainėse bet kuriuo metu. Pasaulinis tinklas nuolat kinta, todėl jokia paieškos ar indeksavimo technologija negali pateikti pilno visų prieinamų interneto svetainių sąrašo.  ISC deda pastangas, bet negarantuoja, kad paslaugos naudotojams bus teikiamos nepertraukiamai ir be klaidų, kad interneto svetainėse klaidos bus ištaisytos nedelsiant, arba, kad paslauga visada bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų naudotojui programų. Naudodamiesi ISC interneto svetainėmis Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia informacija, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip naudojatės, yra išimtinai Jūsų asmeniniam naudojimui bei Jums tenka visa rizika.  Jūs, naudodamiesi interneto paslaugomis, privalote imtis visų saugumo priemonių ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai, Jūs taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar programų pataisoms. ISC, vadovaudamasi teisės aktais, pasilieka teisę  be išankstinio perspėjimo keisti  informaciją ISC interneto svetainėse.
Slapukai naudojami VšĮ Informacijos saugumo centro (toliau – ISC) interneto svetainėse statistikos tikslais, vertinant interneto svetainių lankomumą,  atliekant statistinius tyrimus, užtikrinant interneto svetainių naudojimo patogumą, registruotų vartotojų saugų duomenų naudojimą ir pan. Mes, slapukų pagalba, palengviname naudojimąsi mūsų interneto svetainėmis ir galime pateikti jums tikslesnę informaciją.  Plačiau apie slapukų naudojimą rasite Slapukų naudojimo politikoje >>
ISC pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. ISC neatsako dėl trečiųjų šalių atliekamų veiksmų, todėl prašome susipažinti atidžiau su trečiųjų šalių naudojama privatumo politika, interneto svetainių naudojimo tvarka ir taikomomis saugumo priemonėmis.
Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami mūsų pateikiama programėle ir savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.
Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo duomenis interneto svetainėse.  ISC saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja, teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Plačiau su ISC taikomomis privatumo nuostatomis galite susipažinti atskirame skirsnyje Privatumo politika >>.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti. ISC neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno, ne mums priklausančio, aplankyto tinklalapio privatumo sąlygomis atskirai.
visada kreipkitės kontaktuose nurodytu būdu į tinklaraščio redakciją ar žemiau nurodytos formos pagalbą į mus atstovaujantį Duomenų apsaugos pareigūną. Atsakymą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gausite teisės aktų nustatyta tvarka, identifikavus Jūsų asmenybę. Tačiau tai gali sąlygoti, kad toliau negalėsime Jums teikti paslaugų ir šių paslaugų teikimas bus nutrauktas ar sustabdytas.