Asmens duomenų apsaugos gerinimas

VŠĮ Informacijos Saugumo Centro teikiamų paslaugų kaina – 1000 Eur (į paslaugos kainą įskaičiuotos 24 valandos, kurių metu  vyks duomenų inventorizacijos, tinkamos asmens duomenų tvarkymo dokumentacijos parengimo, personalo mokymų teisėtai tvarkyti asmens duomenis ir tinkamai valdyti duomenų saugumo pažeidimus, organizavimas).

Intensyvių užsiėmimų metu duomenų valdytojo ar tvarkytojo paskirti atsakingi už asmens duomenų tvarkymą  asmenys, tiesiogiai konsultuojami asmens duomenų tvarkymo patirtį turinčio sertifikuoto specialisto,  įvertins asmens duomenų tvarkymo veiklos trūkumus, nustatys neatitiktis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams bei parengs naujas privatumo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo priemones.

Papildomai po užsiėmimų konsultuosime ar teisingai įgyvendinamos užsiėmimų metu nustatytos duomenų apsaugos techninės bei organizacinės priemonės. Konsultacijų vienos valandos kaina 45 eurų.

Dažniausiai labai mažoms ir mažoms įmonėms (pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymą), kurios įdiegusios pagrindines duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones ir kurioms nereikia skirti duomenų apsaugos pareigūno bei atlikti daugiau kaip vieną poveikio duomenų apsaugai vertinimą, pakanka 24 val. konsultavimo paslaugų apimties.