Asmens duomenų apsaugos gerinimas

VŠĮ Informacijos Saugumo Centro teikiamų paslaugų kaina – 1000 Eur (į paslaugos kainą įskaičiuotos 24 valandos, kurių metu  bus vykdomi duomenų inventorizacijos, tinkamos asmens duomenų tvarkymo dokumentacijos parengimo, personalo konsultavimas teisėtai ir saugiai tvarkyti asmens duomenis, tinkamai valdyti duomenų saugumo pažeidimus darbai).

Duomenų valdytojo ar tvarkytojo paskirti atsakingi už asmens duomenų tvarkymą  asmenys bus konsultuojami asmens duomenų apsaugos pareigūno,  kuris įvertins asmens duomenų tvarkymo veiklos trūkumus ir nustatytas neatitiktis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams. Parengus duomenų apsaugą reglamentuojančius vidinius teisės aktus, bus diegiamos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūros.

Duomenų apsaugos pareigūnas įvertins įmonėje naudojamas organizacines bei technines asmens duomenų apsaugos priemones, pateiks praktines rekomendacijas joms gerinti ir duomenų tvarkymo veiklos operacijų saugumui užtikrinti.

Dažniausiai labai mažoms ir mažoms įmonėms (nurodytos LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymą), kurios įdiegusios pagrindines duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones ir kurioms nereikia skirti duomenų apsaugos pareigūno bei atlikti daugiau kaip vieną poveikio duomenų apsaugai vertinimą, pakanka 24 val. konsultavimo paslaugų apimties.

Papildomų konsultacijų vienos valandos kaina 45 eurai.