Asmens duomenų tvarkymo vertinimas

VŠĮ Informacijos Saugumo Centro teikiamų paslaugų kaina – 500 Eur (į paslaugos kainą jau įskaičiuotos konsultacijų, asmens duomenų tvarkymo veiklos vertinimo ir kitų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnio 1b dalyje numatytų užduočių vykdymo 12 valandų).

Atliekame asmens duomenų tvarkymo veiklos atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams vertinimą, trūkumų nustatymą ir rekomendacijų parengimą nuotoliniu būdu, vadovaudamiesi užsakovo pateikta informacija ir užpildytu klausimynu. Konsultuojame įmones duomenų apsaugos techninių bei organizacinių priemonių diegimo klausimais.

Dažniausiai labai mažoms ir mažoms įmonėms (LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymas), kurios nėra įdiegusios duomenų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių, kurių duomenų tvarkymo veiklos rizika maža ir jeigu įmonėms nereikia skirti duomenų apsaugos pareigūno bei atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo, pakanka 12 val. konsultavimo paslaugų apimties.

Papildomų konsultacijų vienos valandos kaina 45 eurai.